Strona główna Produkty Uaktualnienia Zamówienie
Produkty
Uaktualnienia

TŁUMACZ I SŁOWNIK JĘZYKA NIEMIECKIEGO 4

Translator i największy słownik niemiecki⇔polski


translator i słownik niemiecki

Cena: 169 PLN    Zamów

O PROGRAMIE

"Tłumacz i Słownik Języka Niemieckiego 4" służy zarówno jako wszechstronne narzędzie do tłumaczenia tekstów, jak i jako słownik. Cechuje go najwyższa w Polsce jakość tłumaczenia automatycznego z niemieckiego i na niemiecki, wielka ilość dostępnych opcji i łatwość obsługi. Zawiera zdecydowanie największy niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik komputerowy spośród dostępnych w Polsce. Liczy on 850.000 haseł, 1.500.000 tłumaczeń oraz 11 mln form odmiany wyrazów. Program integruje się z edytorem Microsoft Word, przeglądarkami Internet Explorer oraz Mozilla Firefox, a także innymi programami z pakietu Office.

Program znakomicie ułatwia zrozumienie tekstów niemieckich oraz tłumaczenie tekstów na język obcy. Tłumaczy dowolnej długości dokumenty, listy, e-maile, strony www, artykuły, ogłoszenia, instrukcje i wszelkie inne teksty. W porównaniu do poprzedniej wersji poprawiona została znacząco jakość tłumaczenia automatycznego, dodano wiele nowych opcji, znacznie rozszerzono słownik. Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć lingwistyki komputerowej jakość tłumaczenia automatycznego jest wyższa od wszelkich innych systemów tłumaczących z języka niemieckiego sprzedawanych w Polsce, mechanizmy tłumaczenia uwzględniają zaś już nie tylko reguły gramatyki i składni, lecz także kontekst semantyczny danego słowa: znaczenie danego słowa jest rozpatrywane w powiązaniu ze znaczeniami słów sąsiednich, co pozwala na znacznie dokładniejsze niż dotychczas tłumaczenie.

Program wykorzystuje m.in. metodę transferu. Dokonuje również bardzo złożonej i wielostronnej analizy gramatycznej, składniowej i leksykalnej poszczególnych zdań i całego tekstu. Analizuje m.in. formy wieloznaczne, kategorie gramatyczne, szyk zdania, powiązania międzywyrazowe, poszczególne wyrazy. Co ważne, analizuje wyrazy w szerokim kontekście, uwzględniając nie tylko ich funkcję w zdaniu, formę gramatyczną, lecz także ich znaczenie i znaczenie wyrazów sąsiednich. Przekład tworzony jest na podstawie największego w Polsce słownika, leksykonów pomocniczych, reguł transferu oraz analizy składniowej i semantycznej.

Interfejs programu jest pełnym i wygodnym edytorem tekstu w wersji polskiej i niemieckiej, dostosowanym do współpracy z MS Word i innymi edytorami tekstu.

OPCJE

 • najnowszy i najlepszy moduł tłumaczący, dokonujący bardzo zaawansowanej analizy składniowej, gramatycznej i semantycznej;
 • kilkanaście trybów tłumaczenia, m.in. automatyczny, interaktywny; umożliwiają pełną kontrolę nad tłumaczonym tekstem, zachowując formatowanie oryginału;
 • udoskonalona opcja tworzenia i zmiany słownika użytkownika;
 • obsługa wielu słowników użytkownika; można je zmieniać w zależności od tego, nad jakim tekstem pracuje się w danej chwili;
 • możliwość zapamiętania przetłumaczonych zdań w archiwum pozwala wykorzystać raz dokonane tłumaczenie przy późniejszym tłumaczeniu tekstów podobnych - np. zawierających powtarzające się fragmenty;
 • bardzo rozszerzone słowniki programu z setkami tysięcy zwrotów, idiomów i przykładów użycia dostępne są zarówno osobno, jak i podczas procesu tłumaczenia;
 • rozbudowane słownictwo ekonomiczne i biznesowe;
 • opcje gramatyczne pozwalają zachować właściwe formy grzecznościowe i niuanse stylistyczne;
 • możliwość korekty przetłumaczonego tekstu przez kliknięcie na przetłumaczony wyraz;
 • możliwość otwarcia wielu dokumentów w oknie programu;
 • tłumaczy m.in. pliki tekstowe, dokumenty Word, dokumenty w innych formatach, strony internetowe, bieżącą zawartość schowka; umożliwia zapis m.in. w formacie Word;
 • zdanie tłumaczone można wyświetlić w postaci tabeli, pozwalającej na analizę wszystkich znaczeń wyrazów danego zdania;
 • wybór spośród 70 kontekstów tematycznych pozwala na dokładne dostosowanie słownictwa do rodzaju tekstu;
 • możliwość automatycznego wykrywania i doboru profilu tekstu;
 • rozpoznawanie wszelkich form fleksyjnych oraz analiza złożeń niemieckich;
 • opcja zapisania tekstu źródłowego i tłumaczenia w jednym pliku - przydatne dla osób pracujących nad długimi tłumaczeniami;
 • możliwość przetłumaczenia i wyświetlenia w słowniku tekstów zaznaczonych w innych programach (za pomocą gorącego klawisza);
 • dołączony jest osobny program do tłumaczenia wielu plików jednocześnie;
 • rozbudowana opcja sprawdzania pisowni umożliwia sugerowanie poprawnych form przez program;
 • możliwość przetłumaczenia wybranego fragmentu tekstu;
 • inne opcje to np. możliwość ponownego przetłumaczenia wybranego zdania, odnajdywanie zdania z tekstu źródłowego przez kliknięcie na zdanie przetłumaczone i odwrotnie, opcja wyświetlenia zdań z tekstu źródłowego i przetłumaczonego obok siebie oraz dziesiątki innych;
 • gramatyka języka niemieckiego dostępna w formie pliku pomocy.

WIELKI SŁOWNIK

Słownik programu jest największym niemiecko-polskim i polsko-niemieckim słownikiem komputerowym w Polsce: liczy on 850.000 haseł, które mają 1.500.000 tłumaczeń. Jest w pełni funkcjonalny i może być używany samodzielnie. Znaleźć w nim można setki tysięcy zwrotów, będących ilustracjami poszczególnych haseł, przykłady użycia wyrazów oraz objaśnienia odnośnie użycia właściwego odpowiednika. Interfejs słownika umożliwia m.in. wyszukiwanie ciągów znaków, zwrotów z danym wyrazem, dodawanie własnych komentarzy, słów i znaczeń, a także podgląd znaczeń słów zaznaczonych w innych programach. Można w nim odnaleźć wszelkie formy odmiany wyrazów, a także niezbędne informacje o ich odmianie (np. rodzaj i formy poszczególnych przypadków rzeczownika, informacje o odmianie czasownika). Słownik można wywołać również z innych programów dzięki funkcji gorącego klawisza.

INTEGRACJA

Program umożliwia tłumaczenie dokumentów bezpośrednio w oknie edytora Microsoft Word, stron internetowych bezpośrednio w oknie przeglądarki Internet Explorer lub Mozilla Firefox, a także tłumaczenie arkuszy kalkulacyjnych w Microsoft Excel, prezentacji w Microsoft PowerPoint oraz wiadomości w Microsoft Outlook.

TŁUMACZ STRON INTERNETOWYCH

Tłumacz stron internetowych jest samodzielnym programem, współpracującym z przeglądarką Internet Exptorer 4.0 i jej wyższymi wersjami. Tłumaczy strony internetowe w języku niemieckim i polskim bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Wymagania sprzętowe:

 • PC z procesorem Pentium lub kompatybilnym
 • 64 MB RAM, napęd CD/DVD
 • Windows 98/NT/2000/ME/XP/Vista
 • ok. 150 MB wolnego miejsca na dysku
Gramatyka niemiecka