Strona główna Produkty Uaktualnienia Zamówienie
Produkty
Uaktualnienia

TŁUMACZ I SŁOWNIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 7

Najbardziej zaawansowany translator kontekstowy i największy słownik angielski⇔polski


translator i słownik angielski

Cena: 99 PLN    Zamów

O PROGRAMIE

"Tłumacz i Słownik Języka Angielskiego 7" to najnowsza odsłona najlepszego dostępnego na rynku tłumacza angielsko-polskiego i polsko-angielskiego. Seria "Tłumacz i Słownik Języka Angielskiego" zyskała uznanie zarówno specjalistów, wielokrotnie wygrywając testy translatorów przeprowadzane przez takie czasopisma jak "Chip" czy "Komputer Świat", jak i klientów, czego wyrazem jest przyznany, w kategorii multimedia - edukacja "As EMPiKu".

Służy on zarówno jako wszechstronne narzędzie do tłumaczenia tekstów, jak i jako słownik. Cechuje go najwyższa w Polsce jakość tłumaczenia automatycznego z angielskiego i na angielski, wielka ilość dostępnych opcji i łatwość obsługi. Zawiera zdecydowanie największy słownik komputerowy spośród dostępnych w Polsce (4.500.000 haseł i tłumaczeń, 22 mln form fleksyjnych).

Program znakomicie ułatwia zrozumienie tekstów angielskich oraz tłumaczenie tekstów na język obcy. Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć lingwistyki komputerowej jakość tłumaczenia jest wyższa od wszelkich innych systemów tłumaczących sprzedawanych w Polsce, mechanizmy tłumaczenia uwzględniają zaś już nie tylko reguły gramatyki i składni, lecz także kontekst semantyczny danego słowa: znaczenie danego słowa jest rozpatrywane w powiązaniu ze znaczeniami słów sąsiednich, co pozwala na znacznie dokładniejsze niż dotychczas tłumaczenie.

Program wykorzystuje m.in. metodę transferu. Dokonuje również bardzo złożonej analizy gramatycznej, składniowej i leksykalnej poszczególnych zdań i całego tekstu. Analizuje m.in. formy wieloznaczne, kategorie gramatyczne, szyk zdania, powiązania międzywyrazowe, poszczególne wyrazy. Dodatkowo archiwum zdań daje użytkownikowi możliwość uczenia translatora poprzez zapamiętywanie tłumaczeń całych zdań lub fraz i wykorzystywanie ich w kolejnych tłumaczeniach. Przekład tworzony jest na podstawie największego w Polsce słownika, leksykonów pomocniczych, reguł transferu oraz analizy składniowej i semantycznej.

Interfejs programu jest pełnym i wygodnym edytorem tekstu w wersji polskiej i angielskiej, dostosowanym do współpracy z MS Word i innymi edytorami tekstu, umożliwia również tłumaczenie dokumentów PDF. Dzięki swej intuicyjności zapewnia on swobodne korzystanie z translatora zarówno osobom doświadczonym jak i takim, które nie przywykły jeszcze do pracy z komputerem oraz daje ogromne możliwości użytkownikom, którzy chcieliby w pełni wykorzystać opcje programu.

 

OPCJE

 • najnowszy i najlepszy moduł tłumaczący, dokonujący bardzo zaawansowanej analizy składniowej, gramatycznej i semantycznej;
 • kilkanaście trybów pracy, m.in. automatyczny, interaktywny; umożliwiają one pełną kontrolę nad tłumaczonym tekstem, zachowując formatowanie oryginału (nowość);
 • wyjątkowo obszerne słowniki programu z setkami tysięcy zwrotów, idiomów i przykładów użycia dostępne są zarówno osobno, jak i podczas procesu tłumaczenia;
 • udoskonalona opcja tworzenia, modyfikacji i eksportu słownika użytkownika (nowość);
 • obsługa wielu słowników użytkownika; można je zmieniać w zależności od tego, nad jakim tekstem pracuje się w danej chwili;
 • możliwość zapamiętania przetłumaczonych zdań w archiwum pozwala wykorzystać raz dokonane tłumaczenie przy późniejszym tłumaczeniu tekstów podobnych - np. zawierających powtarzające się fragmenty;
 • rozbudowane słownictwo ekonomiczne, prawnicze, techniczne i medyczne;
 • wybór spośród 120 kontekstów tematycznych pozwala na dokładne dostosowanie słownictwa do rodzaju tekstu;
 • wiele opcji gramatycznych pozwalających zachować właściwe formy grzecznościowe i niuanse stylistyczne języka;
 • możliwość korekty przetłumaczonego tekstu przez kliknięcie na przetłumaczony wyraz;
 • możliwość otwarcia wielu dokumentów w oknie programu;
 • opcja syntezy mowy pozwala poznać wymowę całego tekstu lub poszczególnych słów;
 • tłumaczy m.in. pliki tekstowe, dokumenty Word, dokumenty w innych formatach, strony internetowe, a także bieżącą zawartość schowka; umożliwia zapis m.in. w formacie Word;
 • zdanie tłumaczone można wyświetlić w postaci tabeli, pozwalającej na łatwą i dokładną analizę wszystkich znaczeń wyrazów danego zdania;
 • możliwość automatycznego wykrywania i doboru profilu tekstu,
 • możliwość wyboru brytyjskiego lub amerykańskiego wariantu języka angielskiego;
 • możliwość automatycznej i ręcznej konwersji jednostek miar;
 • opcja zapisania tekstu źródłowego i tłumaczenia w jednym pliku - przydatne dla osób pracujących nad długimi tłumaczeniami;
 • możliwe jest przetłumaczenie i wyświetlenie w słowniku tekstów zaznaczonych w innych programach (za pomocą gorącego klawisza);
 • możliwość tłumaczenia plików PDF (nowość);
 • opcja tłumaczenia plików HTML i XML;
 • dołączony osobny program do tłumaczenia wielu plików jednocześnie;
 • opcja tłumaczenia mowy z angielskiego;
 • rozbudowana opcja sprawdzania pisowni umożliwia sugerowanie poprawnych form przez program;
 • opcja łatwego wyszukiwania zaznaczonego tekstu lub bieżącego hasła ze słownika w Wikipedii;
 • inne opcje to np. możliwość ponownego przetłumaczenia wybranego zdania, odnajdywanie zdania z tekstu źródłowego przez kliknięcie na zdanie przetłumaczone i odwrotnie, opcja wyświetlenia zdań z tekstu źródłowego i przetłumaczonego obok siebie i dziesiątki innych;
 • gramatyka języka angielskiego dostępna w formie pliku pomocy;
 • i wiele innych.

   

  WIELKI SŁOWNIK

  Słownik programu jest największym słownikiem komputerowym w Polsce: liczy 4.500.000 haseł i tłumaczeń. Znaleźć w nim można setki tysięcy zwrotów, będących ilustracjami poszczególnych haseł, przykłady użycia wyrazów angielskich oraz objaśnienia odnośnie użycia właściwego odpowiednika. Istnieje m.in. możliwość odtworzenia wymowy. Umieszczona jest też transkrypcja fonetyczna, podobnie jak w dobrych słownikach książkowych. Słownik wyposażony jest we własny, samodzielny interfejs. Można w nim odnaleźć wszelkie formy odmiany wyrazów, a także informacje o odmianie słów odmieniających się nieregularnie (formy nieregularnej liczby mnogiej, czasu przeszłego, imiesłowu biernego itp.). Interfejs słownika umożliwia m.in. wyszukiwanie ciągów znaków, zwrotów z danym wyrazem, dodawanie własnych komentarzy, słów i znaczeń, a także podgląd znaczeń słów zaznaczonych w innych programach.

   

  INTEGRACJA

  Program umożliwia tłumaczenie dokumentów w oknie edytora Microsoft Word, stron internetowych w oknie przeglądarki Internet Explorer lub Mozilla Firefox, a także tłumaczenie arkuszy kalkulacyjnych w Microsoft Excel, prezentacji w Microsoft PowerPoint, wiadomości w Microsoft Outlook, Outlook Express i Poczcie Windows, jest również jednym z pierwszych translatorów na rynku polskim, które umożliwiają bezpośrednie tłumaczenie plików PDF.

   

  WYRÓŻNIENIA

  Seria "Tłumacz i Słownik" wielokrotnie zajmowała czołowe miejsca w testach aplikacji tłumaczących. Poprzednia wersja 4.1 została m.in. zwycięzcą "Testu aplikacji do translacji tekstu" w Chipie (nr 08/2008) [cytat: "najlepiej radzi sobie z tekstami wybitnie specjalistycznymi"], oraz zajęła najwyższe miejsce wśród programów do tłumaczenia z języka angielskiego w teście translatorów w KomputerŚwiat (nr 18/2008) [cytat: "jest jednocześnie najlepszym dostępnym tłumaczem zarówno z angielskiego na polski, jak i z polskiego na angielski"].

   

  WYMAGANIA SPRZĘTOWE

  • PC z procesorem Pentium lub kompatybilnym
  • Windows XP/Windows Vista/Windows 7
  • 512 MB RAM
  • napęd CD/DVD
  • ok. 300 MB wolnego miejsca na dysku
  Gramatyka angielska: gramatyka angielska

   

 •