Strona główna Produkty Uaktualnienia Zamówienie
Produkty
Uaktualnienia

TŁUMACZ I SŁOWNIK JĘZYKA ROSYJSKIEGO 2

Translator i największy słownik rosyjski⇔polski


translator i słownik rosyjski

Cena: 149 PLN    Zamów

"Tłumacz i Słownik Języka Rosyjskiego 2" służy zarówno jako wszechstronne narzędzie do tłumaczenia tekstów, jak i jako słownik. Cechuje go najwyższa w Polsce jakość tłumaczenia automatycznego z rosyjskiego i na rosyjski, wielka ilość dostępnych opcji i łatwość obsługi. Program tłumaczy dowolnej długości dokumenty, listy, emaile, strony www, artykuły i ogłoszenia w gazetach, instrukcje obsługi i wszelkie inne teksty, uwzględniając przy tym zasady gramatyki języka i kontekst wyrazu w zdaniu. Zawiera największy rosyjsko-polski i polsko-rosyjski słownik komputerowy spośród dostępnych w Polsce - liczy on 220.000 haseł, 330.000 tłumaczeń oraz 12 mln form odmiany wyrazów.

Program znakomicie ułatwia zrozumienie tekstów rosyjskich i tłumaczenie tekstów polskich (np. korespondencji) na rosyjski. W porównaniu do poprzedniej wersji poprawiona została znacząco jakość tłumaczenia automatycznego, dodano wiele nowych opcji i możliwości programu, bardzo rozszerzono słownik. Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć lingwistyki komputerowej jakość tłumaczenia jest wyższa od wszelkich innych systemów tłumaczących sprzedawanych w Polsce. Rozbudowano słownik o liczne wyrażenia biznesowe i prawnicze.

Program wykorzystuje m.in. metodę transferu. Dokonuje również bardzo złożonej analizy gramatycznej, składniowej i leksykalnej poszczególnych zdań i całego tekstu. Analizuje m.in. formy wieloznaczne, kategorie gramatyczne, szyk zdania, powiązania międzywyrazowe, poszczególne wyrazy. Co ważne, analizuje wyrazy w szerokim kontekście, uwzględniając nie tylko funkcję w zdaniu, formę gramatyczną, lecz także ich znaczenie i znaczenie wyrazów sąsiednich. Przekład tworzony jest na podstawie największego w Polsce słownika, leksykonów pomocniczych, reguł transferu oraz analizy składniowej i semantycznej.

Katalog opcji programu jest bardzo obszerny. Pozwalają one szybko poprawić niedoskonałości tłumaczenia automatycznego. Dostępne są m.in. następujące możliwości:

 • udostępnia kilkanaście trybów pracy, m.in. automatyczny, interaktywny; umożliwiają one pełną kontrolę nad tłumaczonym tekstem;
 • bardzo obszerne słowniki programu, zawierające ogromną ilość zwrotów, idiomów i przykładów użycia dostępne są zarówno osobno, jak i podczas procesu tłumaczenia;
 • szczególnie rozbudowane zostało słownictwo ekonomiczne i prawnicze;
 • w słowniku wyświetlić można wymowę wyrazów (podobnie jak ich różne transkrypcje i transliteracje);
 • podczas używania programu i słownika można posługiwać się zarówno cyrylicą, jak i różnymi metodami zapisu wyrazów rosyjskich alfabetem łacińskim;
 • można również wpisywać wyrazy i teksty tak, jak je usłyszeliśmy (program posiada system, który pozwala na ich przetłumaczenie);
 • program umożliwia tworzenie i zmianę słownika użytkownika; można również w łatwy sposób w ciągu kilku chwil dodać do niego słownik specjalistyczny złożony nawet z wielu tysięcy haseł, jeśli potrzebne jest to np. do tłumaczenia testów fachowych;
 • program obsługuje wiele słowników użytkownika; można je zmieniać w zależności od tego, nad jakim tekstem pracuje się w danej chwili;
 • program tłumaczy pliki tekstowe, dokumenty Word, strony internetowe, a także bieżącą zawartość schowka; umożliwia zapis m.in. w formacie Word, a także natychmiastowe wysłanie przetłumaczonego tekstu jako e-mail;
 • program umożliwia zapamiętanie przetłumaczonych zdań w archiwum; raz dokonane tłumaczenie może być dowolnie często wykorzystywane przy tekstach podobnych - bardzo przydatna opcja przy tłumaczeniu np. formularzy lub tekstów zawierających powtarzające się fragmenty;
 • zdanie tłumaczone można wyświetlić w postaci tabeli, pozwalającej na łatwą i dokładną analizę wszystkich znaczeń wyrazów danego zdania;
 • rozbudowana opcja sprawdzania pisowni umożliwia sugerowanie poprawnych form przez program;
 • wybór spośród 55 kontekstów tematycznych pozwala na dostosowanie słownictwa do rodzaju tekstu;
 • opcje gramatyczne pozwalają zachować właściwe formy grzecznościowe i niuanse stylistyczne danego języka;
 • dostępna jest opcja korekty przetłumaczonego tekstu przez kliknięcie na przetłumaczony wyraz;
 • możliwe jest przetłumaczenie i wyświetlenie w słowniku tekstów zaznaczonych w innych programach (za pomocą gorącego klawisza);
 • dołączony jest osobny program do tłumaczenia nawet wielu plików po kolei, np. w tle podczas używania innych programów;
 • inne opcje to np. możliwość ponownego przetłumaczenia wybranego zdania, odnajdywanie zdania z tekstu źródłowego przez kliknięcie na zdanie przetłumaczone i odwrotnie, opcja wyświetlenia zdań z tekstu źródłowego i przetłumaczonego obok siebie i dziesiątki innych.

Interfejs programu jest pełnym i wygodnym edytorem tekstu, pozwalającym na wygodną obróbkę tekstu i dostosowanym do współpracy z MS Word i innymi edytorami tekstu. Program umożliwia definiowanie różnych kombinacji klawiszy dla liter cyrylicy (tak, jak jest wygodnie użytkownikowi), a także jeśli taka opcja zostanie wybrana - wprowadzanie tekstu rosyjskiego oraz wyszukiwanie wyrazów w słowniku za pomocą alfabetu łacińskiego (w postaci transkrypcji lub transliteracji).

SŁOWNIK

Słownik programu jest bardzo obszerny (zawiera 220.000 haseł, które mają 330.000 tłumaczeń). Znaleźć w nim można dziesiątki tysięcy zwrotów, będących ilustracjami poszczególnych haseł i wiele objaśnień dotyczących między innymi użycia danego wyrazu. Przy wyrazach umieszczone są też informacje gramatyczne. Dostępne są również opcje wyświetlania wyrazu w postaci transkrypcji lub transliteracji. Ponadto wyświetlić można wymowę wyrazów. Słownik wyposażony jest we własny, samodzielny interfejs pozwalający m.in. na odszukiwanie haseł, ciągów znaków, dodawanie własnych komentarzy itp. Co najważniejsze, w programie możliwe jest odnalezienie dowolnej formy odmiany wyrazu - zarówno rosyjskiego, jak i polskiego, czego nie umożliwia żaden słownik książkowy. Dzięki temu można zaoszczędzić bardzo dużo czasu przy poszukiwaniu wyrazów i zwrotów, a także lepiej zorientować się w zawiłościach gramatyki rosyjskiej.

TŁUMACZ STRON INTERNETOWYCH

Tłumacz stron internetowych (działający w obie strony) jest samodzielnym programem, który współpracuje z przeglądarką Internet Explorer 4.0 i jej wyższymi wersjami. Tłumaczy dowolne strony internetowe w języku rosyjskim i polskim bezpośrednio w oknie przeglądarki. Umożliwia też m.in. wybór profilu tłumaczonego tekstu oraz podmianę znaczeń w przetłumaczonym tekście.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • PC z procesorem Pentium lub kompatybilnym
 • Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista
 • 64 MB RAM
 • napęd CD-ROM
 • ok. 110 MB wolnego miejsca na dysku

 informacje: www.lingua.website, gramatyka angielska