Strona główna Produkty Uaktualnienia Zamówienie
Produkty
Uaktualnienia

TŁUMACZ I SŁOWNIK JĘZYKA FRANCUSKIEGO 3

Translator i największy słownik francuski⇔polski


translator i słownik francuski

Cena: 169 PLN    Zamów

O PROGRAMIE

"Tłumacz i Słownik Języka Francuskiego 3" służy zarówno jako wszechstronne narzędzie do tłumaczenia tekstów, jak i jako słownik. Cechuje go najwyższa w Polsce jakość tłumaczenia automatycznego z francuskiego i na francuski, wielka ilość dostępnych opcji i łatwość obsługi. Zawiera zdecydowanie największy francusko-polski i polsko-francuski słownik komputerowy spośród dostępnych w Polsce. Liczy on 285.000 haseł, 430.000 tłumaczeń oraz 4 mln form odmiany wyrazów. Program integruje się z edytorem Microsoft Word, przeglądarkami Internet Explorer oraz Mozilla Firefox, a także innymi programami z pakietu Office.

Program znakomicie ułatwia zrozumienie tekstów francuskich oraz tłumaczenie tekstów na język obcy. Tłumaczy dowolnej długości dokumenty, listy, e-maile, strony www, artykuły, ogłoszenia, instrukcje i wszelkie inne teksty. W porównaniu do poprzedniej wersji poprawiona została znacząco jakość tłumaczenia automatycznego, dodano wiele nowych opcji, znacznie rozszerzono słownik. Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć lingwistyki komputerowej jakość tłumaczenia automatycznego jest wyższa od wszelkich innych systemów tłumaczących z języka francuskiego sprzedawanych w Polsce, mechanizmy tłumaczenia uwzględniają zaś już nie tylko reguły gramatyki i składni, lecz także kontekst semantyczny danego słowa: znaczenie danego słowa jest rozpatrywane w powiązaniu ze znaczeniami słów sąsiednich, co pozwala na znacznie dokładniejsze niż dotychczas tłumaczenie.

Program wykorzystuje m.in. metodę transferu. Dokonuje również bardzo złożonej i wielostronnej analizy gramatycznej, składniowej i leksykalnej poszczególnych zdań i całego tekstu. Analizuje m.in. formy wieloznaczne, kategorie gramatyczne, szyk zdania, powiązania międzywyrazowe, poszczególne wyrazy. Co ważne, analizuje wyrazy w szerokim kontekście, uwzględniając nie tylko ich funkcję w zdaniu, formę gramatyczną, lecz także ich znaczenie i znaczenie wyrazów sąsiednich. Przekład tworzony jest na podstawie największego w Polsce słownika, leksykonów pomocniczych, reguł transferu oraz analizy składniowej i semantycznej.

Interfejs programu jest pełnym i wygodnym edytorem tekstu w wersji polskiej i francuskiej, dostosowanym do współpracy z MS Word i innymi edytorami tekstu.

 

OPCJE

 • najnowszy i najlepszy moduł tłumaczący, dokonujący bardzo zaawansowanej analizy składniowej, gramatycznej i semantycznej;
 • kilkanaście trybów tłumaczenia, m.in. automatyczny, interaktywny; umożliwiają one pełną kontrolę nad tłumaczonym tekstem, zachowując formatowanie oryginału;
 • bardzo rozszerzone słowniki programu z dziesiątkami tysięcy zwrotów, idiomów i przykładów użycia dostępne są zarówno osobno, jak i podczas procesu tłumaczenia;
 • opcja wyświetlania wymowy słów francuskich w słowniku w postaci fonetycznej oraz znakami polskimi;
 • udoskonalona opcja tworzenia i zmiany słownika użytkownika (nowość);
 • obsługa wielu słowników użytkownika; można je zmieniać w zależności od tego, nad jakim tekstem pracuje się w danej chwili;
 • możliwość zapamiętania przetłumaczonych zdań w archiwum pozwala wykorzystać raz dokonane tłumaczenie przy późniejszym tłumaczeniu tekstów podobnych – np. zawierających powtarzające się fragmenty;
 • opcje gramatyczne pozwalają zachować właściwe formy grzecznościowe i niuanse stylistyczne;
 • możliwość korekty przetłumaczonego tekstu przez kliknięcie na przetłumaczony wyraz;
 • możliwość otwarcia wielu dokumentów w oknie programu (nowość);
 • tłumaczy m.in. pliki tekstowe, dokumenty Word, dokumenty w innych formatach, strony internetowe, bieżącą zawartość schowka; umożliwia zapis m.in. w formacie Word;
 • zdanie tłumaczone można wyświetlić w postaci tabeli, pozwalającej na analizę wszystkich znaczeń wyrazów danego zdania;
 • wybór spośród 60 kontekstów tematycznych pozwala na dokładne dostosowanie słownictwa do rodzaju tekstu;
 • możliwość automatycznego wykrywania i doboru profilu tekstu;
 • opcja zapisania tekstu źródłowego i tłumaczenia w jednym pliku – przydatne dla osób pracujących nad długimi tłumaczeniami (nowość);
 • możliwość przetłumaczenia i wyświetlenia w słowniku tekstów zaznaczonych w innych programach (za pomocą gorącego klawisza);
 • dołączony jest osobny program do tłumaczenia wielu plików jednocześnie;
 • rozbudowana opcja sprawdzania pisowni umożliwia sugerowanie poprawnych form przez program;
 • możliwość przetłumaczenia wybranego fragmentu tekstu;
 • inne opcje to np. możliwość ponownego przetłumaczenia wybranego zdania, odnajdywanie zdania z tekstu źródłowego przez kliknięcie na zdanie przetłumaczone i odwrotnie, opcja wyświetlenia zdań z tekstu źródłowego i przetłumaczonego obok siebie oraz dziesiątki innych;
 • gramatyka języka francuskiego dostępna w formie pliku pomocy.

 

WIELKI SŁOWNIK

Słownik programu jest największym francusko-polskim i polsko-francuskim słownikiem komputerowym w Polsce: liczy on 285.000 haseł, które mają 430.000 tłumaczeń. Jest w pełni funkcjonalny i może być używany samodzielnie. Znaleźć w nim można dziesiątki tysięcy zwrotów, będących ilustracjami poszczególnych haseł, przykłady użycia wyrazów oraz objaśnienia odnośnie użycia właściwego odpowiednika. Przy wyrazach podane są informacje gramatyczne (rodzaj żeński przymiotników, nieregularne formy liczby mnogiej). Umieszczona jest też wymowa słów francuskich zarówno w postaci transkrypcji fonetycznej, jak i znakami polskimi. Interfejs słownika umożliwia m.in. wyszukiwanie ciągów znaków, zwrotów z danym wyrazem, dodawanie własnych komentarzy, słów i znaczeń, a także podgląd znaczeń słów zaznaczonych w innych programach. Można w nim odnaleźć wszelkie formy odmiany wyrazów. Program zawiera również specjalny moduł umożliwiający wyświetlenie wszystkich form odmiany dowolnego czasownika. Słownik można wywołać również z innych programów dzięki funkcji gorącego klawisza.

 

INTEGRACJA

Program umożliwia tłumaczenie dokumentów bezpośrednio w oknie edytora Microsoft Word, stron internetowych bezpośrednio w oknie przeglądarki Internet Explorer lub Mozilla Firefox, a także tłumaczenie arkuszy kalkulacyjnych w Microsoft Excel, prezentacji w Microsoft PowerPoint oraz wiadomości w Microsoft Outlook, Outlook Express i Poczcie Windows (nowość).

 

TŁUMACZ STRON INTERNETOWYCH

Tłumacz stron internetowych jest samodzielnym programem, współpracującym z przeglądarką Internet Explorer 4.0 i jej wyższymi wersjami. Tłumaczy strony internetowe w języku francuskim i polskim bezpośrednio w oknie przeglądarki.

 

Wymagania sprzętowe:

 • PC z procesorem Pentium lub kompatybilnym
 • 64 MB RAM, napęd CD/DVD
 • Windows 98/NT/2000/ME/XP/Vista
 • ok. 100 MB wolnego miejsca na dysku

 informacje: www.lingua.website, gramatyka angielska